Slide 1
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวสินค้าและบริการ
บริการงานป้ายโฆษณาครบวงจร บริการของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
งานป้ายตัวอักษร งานพิมพ์
Slide 1
L

งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตู้ไฟผ้าuv

ตู้ไฟ กล่องไฟหน้าร้าน
งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

เช่น ตัวอักษรไฟLED

งานป้ายตัวอักษร เช่น ตัวอักษรไฟLED

งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

กล่องไฟสลิมแบบบาง

ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตัวอักษรอลูมิเนียม(Aluminium)

งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตัวอักษรสแตนเลส

ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตัวอักษรอะคริลิค

ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว

ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายอะคริลิค (acrylic)

ป้ายอลูมิเนียม

ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายสแตนเลส

ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายแผงตัวซี

งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท

ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

งานCNC

ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

งานเลเซอร์

งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายร้าน

ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายภายในอาคาร

ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายภายนอกอาคาร

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้าย อะ ค ริ ลิ ค

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้าย ไฟ led

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ร้าน ทํา ป้าย

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

[ป้าย ร้าน]

งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ป้าย หน้า ร้าน

งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตัวอักษรไม้

งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

งานตัวอักษรโลหะ

งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตัวอักษรไม่ออกไฟ

งานตัวอักษรโลหะ ตัวอักษรไม้ ตัวอักษรอลูมิเนียม (Aluminium)
ตัวอักษรสแตนเลส ตัวอักษรอะคริลิค ตัวอักษรเทน้ำยาอะคริลิคเหลว
ป้ายอะคริลิค (acrylic) ป้ายอลูมิเนียม ป้ายสแตนเลส ป้ายแผงตัวซี
ป้ายอลูมิเนียมคอมโฟสิท งานCNC งานงานเลเซอร์
ป้ายร้าน ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร ป้ายหน้าอาคาร
งานดัดตัวอักษรเฟล็กซ์Led / งานไฟLed ดัด ป้ายกัดกรด เป็นต้นฯ

ตัวอักษรไฟออกหน้าหลัง

งานป้ายตัวอักษร
etter Sign work
Slide 1
P

งานพิมพ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

สติ๊กเกอร์ PVC

สติ๊กเกอร์ติดรถ

สติ๊กเกอร์ซีทู

สติ๊กเกอร์ใส

ผ้า IT

ผ้าCanvas

งานพิมพ์ลงบนวัสดุผิวเรียบ ด้วยเครื่อง uv

Backlit film เป็นต้น

พิมพ์ X-stand

พิมพ์ Roll up

นามบัตร

ใบปริว

ฉลากสินค้า

Backdrop สำหรับงานออกบูธ

สติ๊กเกอร์ไดคัท

บูธชงชิม โต๊ะชงชิม

ป้ายธงญี่ปุ่น J-FLAG

ผ้าเฮบูหรือเรียกอีกอย่างว่าผ้า uv / ผ้า 3p

ไวนิล

2.1 งานพิมพ์ uv
2.2 งานพิมพ์ Inkjet indoor
2.3 งานพิมพ์ Inkjet outdoor

งานพิมพ์
rint job
Slide 1

บริการผลิต ติดตั้งป้ายครบวงจร
ที่คำนึงถึงความแข็งแรงคงทนและได้คุณภาพ
ให้ความสำคัญในความปลอดภัย ได้มาตราฐานการติดตั้ง